ನೆನಹು ನೆನೆವ ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನೆನಹು ನೆನೆವ ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ
ತನುವಿನಾಶೆ ಮುನ್ನವಿಲ್ಲ. ಮನ ಮನವನೊಳಕೊಂಡ ಘನಘನವನೇನೆಂಬೆ ! ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೆಯಾಯಿತ್ತು ! ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲದ ನಿಂದ ನಿರಾಳ ಅನಾಗತವಾದುದ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು. ಅಂತು ಇಂತು ಎನಲಿಲ್ಲ
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನವ. ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬೇರೆ ಅರಸಲಿಲ್ಲ.