ನೆನಹು ಸತ್ತಿತ್ತು ಭ್ರಾಂತು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನೆನಹು
ಸತ್ತಿತ್ತು
ಭ್ರಾಂತು
ಬೆಂದಿತ್ತು.
ಅರಿವು
ಮರೆಯಿತ್ತು
ಕುರುಹುಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.
ಗತಿಯನರಸಲುಂಟೆ?
ಮತಿಯನರಸಲುಂಟೆ?
ಅಂಗವೆಲ್ಲ
ನಷ್ಟವಾಗಿ
ಲಿಂಗಲೀಯವಾಯಿತ್ತು.
ಕಂಗಳಂಗದ
ಕಳೆಯ
ಬೆಳಗಿನ
ಭಂಗ
ಹಿಂಗಿತ್ತು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.