Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ದೃಷ್ಟಿಮರೆಯಾಯಿತ್ತು. ಕೂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ
ದೃಷ್ಟಿಮರೆಯಾಯಿತ್ತು.
ಕೂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ
ಭಾವ
ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು.
ಏನೆಂಬೆನೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
?
ಅರಿದಿಹೆನೆಂದಡೆ
ಮರಹು
ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು.
ನಿನ್ನ
ಮಾಯೆಯನತಿಗಳೆವಡೆ
ಎನ್ನಳವೆ
?
ಕಾಯಯ್ಯಾ
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.