Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರವೆ ಶಿವನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರವೆ ಶಿವನ ದೇಹವೆಂದರಿವುದಯ್ಯಾ. ಶಿರವೆ ಈಶಾನ್ಯ
ಮುಖವೆ ತತ್ಪುರುಷ
ಹೃದಯವೆ ಅಘೋರ
ಗುಹ್ಯವೆ ವಾಮದೇವ
ಪಾದವೆ ಸದ್ಯೋಜಾತಮಂತ್ರವಯ್ಯಾ ! ಇಂತೀ ಪಂಚಮಂತ್ರತನುರೂಪಾದವ ನೀನೆ ಕೂಡಲ[ಚೆನ್ನ]ಸಂಗಮದೇವಾ.