ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರವೆ ಶಿವನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರವೆ ಶಿವನ ದೇಹವೆಂದರಿವುದಯ್ಯಾ. ಶಿರವೆ ಈಶಾನ್ಯ
ಮುಖವೆ ತತ್ಪುರುಷ
ಹೃದಯವೆ ಅಘೋರ
ಗುಹ್ಯವೆ ವಾಮದೇವ
ಪಾದವೆ ಸದ್ಯೋಜಾತಮಂತ್ರವಯ್ಯಾ ! ಇಂತೀ ಪಂಚಮಂತ್ರತನುರೂಪಾದವ ನೀನೆ ಕೂಡಲ[ಚೆನ್ನ]ಸಂಗಮದೇವಾ.