ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಪಂಚವಿಷಯವೆಂಬ ವಿಷಯದೊಳಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಪಂಚವಿಷಯವೆಂಬ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಆಳುತ್ತ ಏಳುತ್ತ ಬೀಳುತ್ತಲಿದೇನೆ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯನೆಂಬುತಿದೇನೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ಪರಿಹರಿಸುವರ ಕಾಣೆ.


https://kn.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B2%AA%E0%B2%82%E0%B2%9A%E0%B3%87%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%AF%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AC_%E0%B2%AA%E0%B2%82%E0%B2%9A%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B7%E0%B2%AF%E0%B2%B5%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AC_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B7%E0%B2%AF%E0%B2%A6%E0%B3%8A%E0%B2%B3%E0%B2%97%E0%B3%86&action=info