Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪರಧನವ ಪರಹಿಂಸೆಯ ಹಿಡಿಯದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಪರಧನವ ಹಿಡಿಯದೆ
ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟದೆ
ಪರದೈವವ ಪೂಜಿಸದೆ
ಪರಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದೆ
ಪರಲೋಕದ ಫಲಪದವ ಬಯಸದೆ
ಪರನಿಂದೆಯ ಕೇಳದೆ
ಗರ್ವಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದೆ
ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯದೆ
ಗುರುಭಕ್ತಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಜಂಗಮದಾಸೋಹವ ಮರೆಯದೆ
ಸತ್ಯಸದಾಚಾರವ ತೊರೆಯದೆ
ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಅನಾದಿಗುರುಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಪರಮಘನಲಿಂಗದೇವರೆಂಬೆನು ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಭವಕೆ ಘನವಾದ ಮಹಾಘನ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.