Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪರಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಪಶುಪತಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಪರಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಪಶುಪತಿಯ ನೆರೆಯಲು ಅತಿಶಯನೊಬ್ಬ ಉದಯವಾದನು. ಆತ ಆದಿ ಶರಣನು. ಪಶು ಪಾಶ
ಮಲ ಮಾಯ ಕರ್ಮವನೆಂದೆಂದೂ ಹೊದ್ದದ ಅನಾದಿ ನಿರ್ಮಲನು ನೋಡಾ ಲಿಂಗ ಶರಣನು. ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ತಾನಾದ ಪರಾಪರನು ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.