ಪರಿಪರಿಯ ಅವಲೋಹವಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪರಿಪರಿಯ ಅವಲೋಹವಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು ಹೊನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಲುತ್ತಿರ್ದುವು ನೋಡಾ ಪರುಷವ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರು ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಿದ ಹೊನ್ನಿನಂತಿದ್ದರು ನೋಡಾ. ಪರುಷ ತಾನಾಗಲು
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರಿಗಳವಲ್ಲ. ಸುರರು ಕಿನ್ನರರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಪರುಷದಂತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು.