Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪಾತಕ ಶತಕೋಟಿಯನೊರಸಲು ಸಾಲದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಪಾತಕ ಶತಕೋಟಿಯನೊರಸಲು ಸಾಲದೆ
ಒಂದು ಶಿವನ ನಾಮ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಹರನ ನಾಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ನಿಮ್ಮ ಉಂಡಿಗೆಯ ಪಶುವ ಮಾಡಿದೆಯಾಗಿ.