ಪುಟ:ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ವಚನಸಂಪುಟ - ೨.pdf/೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಶೋಧಿಸುವ, ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು, ನೂರಾರು ಸಂಪಾದನ ಕೃತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ದುರ್ದೈವದ

ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ

ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ -

ಭಾಷೆಯ

ಹೀಗೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ

ಅನೇಕ

ಜನ

ವಿದ್ವಾಂಸರ ,

ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ

ಮಠಗಳಲ್ಲಿ

ವಚನಗಳು

ಪ್ರವೇಶ

ಹತ್ತಾರು ಈಗ

ಅದು

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ

೧೨ನೆಯ

ಸಂ

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನದ

ಶತಮಾನದ

ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ

ತರುವಾಯದ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವಂತೂ

ಪಡೆದ

ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಸೇರಿದವು.

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವು ೨೦ನೆಯ

ಬಂದಿತು .

ಒತ್ತುಬಿದ್ದರೂ

ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಫಲವ

ಶರಣಸಾಹಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿತ

ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು.

ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ

ಶರಣರ

ಎಲ್ಲ

ವಚನಗ

ಸಂಪುಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ “ ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ

ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.

ಡಾ .

ಎಂ .

ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ

ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು , ೨೦ ೧೫ ಸಂಪುಟಗಳು ಇದರ

ಸಾವಿರ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ

ಸಾವಿರ ವಚನ , ೧೦

ಸಾವಿರ

ಪುಟಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ

೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡವು. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂ ಪ್ರತಿಗಳು

ಒಂದೇ

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟವಾಗಿ ,

ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ

ಜನರಿಂ

ಪರಿಷ್

ಆವೃತ್ತಿ ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆಯಾಗ ಕನ್ನಡದ

ಅಪೂರ್ವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ

Hಅವರ

ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪರದಾಟವಡಿರಾಟ