ಪುಟ:ಚಿಕ್ಕದೇವೇಂದ್ರ ವಂಶಾವಳಿ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


| ಶು i § K ARNATAKA ಕ್ಯ X < ಕೆ ಟ್‌ X A 11.410)! ೫, N ಸ 69% X § NO. 6. § N § €೧5577ಲಿಂ ಲಿ . R doc Q N ಚಿಕದೇವೇಂದ್ರವಂಶಾವಳ ಕಿ N 9 = \ N & Yy & § ¥ § ಎಸ. ಜೆ. ನರಹಿಂಹಾಚಾ5 ನ ಲೈಬ್ರೇಂಿರ್ಯ ಗಾರ್ಫಮೆಂಔ ಓರಿಯಂಟರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೈಸೂರ, ಮತ್ತು ನ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜೈಯಂಗಾಠ ಸ ಉಸ್ಟೆಂಔ ಮಾಸ್ಫ್ರರ ವೆಸ್ಸಿರ್ಯ ಮಿರ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮೈಸೂರ, ನ ಖೃ ಅವರುಗಳಿಂದ ಕೋನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹ N § ಮೈಸೂರ; ಸ್ಟಾರ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತನಾಯ್ಡು. ನ N 1901. N &%’:ZZZZZZZIZZZZIZIIZZZZQ&