ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


2] - 4 ನಂದಿಮಹSಉರುಸಲಕುಲಾತಿಮಾಧುರ್ಯರಸದಿಂ ಸುವೆ | ದ್ದು ರಗಂಧದಿಂ ಪಂಚತತ್ಕಾಧಿಕಾರಮಂ | ಧರಿಸಿದಂತಾರಾಮ ಶಿವನ ಕೇಳಿ-ಧಾನ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಯು |೨೪ || ಸಂತತಂ ಮಾರನಾರೈ ದತ್ತಣಿಂ ರಮಿಸಿ | ಸಂತೈಸುತಾತಿಸಂಗೆವಳಿಯ ಬಳಗಕೋಲ | ವಂ ತೋಳು ತನಗಾನವನ ಮಗರಿಯದೆ ಪ್ರಿಯಂಗಡಿ ಸಂತಸದೊಳು| ಸಂತಾನನಂ ವನಸ್ಪತಿಯೊಳ್ ಪಡೆದ ಸೌಭ್ಯ ! ಮಂ ತಳದು ಜನಹಿತದೊಳಾರಾಮ : ಮಂತಿನಿ ಮಹಾಪತಿವತೆಯಂತೆ ಕೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಮದಾಗಿರ್ದುದು |joy! ಬಿರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೂಳದು ಬೆಳ್ಳು || ವರಿದು ನೈದಿಪ್ಪುನ್ನುಡಿಯನಣೆದು ಕರ್ಬೊಳನ | ಧರಿಸಿ ಬಂದಗೆನೂವಿನ ಸಾಗನುಂ ಪಳಚಿ ಪೊರಳ್ ಚೆಂಬೊಗರನಾಂತು! ಹರಿಹರವಿರಿಂಚೆಗಳ ಗಣವೆಸಕನೂ ತಳದು | ಚರಿಸುವಂ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮದನಾರುತಂ : ಮಿನುಗುವುಷವನದೊಳಂ ರೈತಸ"ರಛಮಾಂದ್ಯಂಬತ್ತು ಮಸಕದಿಂದ! ಮೊರವ ತುಂಬಿಗಳಳ' ವಿನು ಮರದಡುಗಿ ! ಚರಿಸಿ ತಾಳದೊಳಂ ಕಿಡಿನಿ ಲಸತ್ತು ನೋ ! ತರಗಂಧಮಂ ತಾಳ್ಳು ಪರಿಸಕ್ಸಸಗಳ ಸೊಗಸಿ ಶುಕಸಪ್ಪೋಗೆ || ಸಂದು ನನಸು ತಾವಧಿಚಯದೊಡ | ವೆರಸಿ ಸದ್ಯೋವೊಲ್ ಮಂದಾಸಿಂ ಮೆಲ್ಲ ಸುಬೆ ತಿರುಗುತಿರ್ದ ಶ್ರೀನಂದಿಕ್ಕ ರೂಪವನವಲಯದೊಳ' ಸದುಳದಿಂದ | () _ _ ೨ ಇಂತು ಮನದು ಸಂಧಿ - - ..