ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*

  • 99 £

ತಿ] ನಂದಿವಾಹ' ಕನ್ನೆಯರ್' ಪ್ರಿಯರ ಮನದನ್ನೆಯ ಸತ್ವಲಾ | ಭಿನ್ನೆಯರ್' ಲೋಕಮೋಹನ್ನೆಯರ್' ವಿವಿಧವಿ | ಇನ್ನೆಯರ್' ಸ್ಮರನ್ನಪನ ಮನ್ನೆಯರ್' ನಸುನಗೆಯ ಚನ್ನಯರ್' ನಡೆತಂದರು ಕರಿಗಮದ ಕಾಂತಯರ್ ನಗೆಮೊಗದ ನಾರಿಯರ' ! ಗುರುಕುಚದ ಗುಣಧಿಯಲ್' ಸಿಡುದೋಳೆ ಪರಿಮಳವಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನುಡಿಯಸಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಲತಾಂಗಿನಿಯರು ಸಿಬಿಗುರುಳ ನಿಪುಣೆಯರ್' ಚೆವ ಚಪಲೆಯು' ತರಳಚನವ ತರಳೆಯರಧಿಕಮೋಹನದ | ಭರತ ಭಾವವರು ರಾಗಧರನ ರಮಣ 'ಬನಕೆಲ್ಲು ಬರುತಿದರು! ವರಚಿತ್ರವಿಂಭಕರ ಮಧುರಸ್ಕರೋ : ತರ ಮಹರರಸಿಕರಶತಪ್ರತಿಸಮುದವು ! ಸುರಿತಕ್ಷಪ್ಲಾಫುತಥಮಧಸತಕೊರವಾರನ್ನು ತಕಳಾಭಿಮುಖದಿ ಪಿ | ಪರಿಭೆವತ ಮಧ್ಯಾನಂಗನವನಾ ! ತರಕ ನಡೆತಪ್ಪಂತೆ ಪ್ರಮುದಿತಸಾಂತುಂ ಮರುಚಕಿತನ್ನಗಶಾಬಸಪ್ಪ ಶಾಖಕಿ'ಕುಂಟು ನಡೆದು ಬರುತಿರ್ದುದು |೬|| ಕರಟಕೋತಿಗಳೆ ಹಾನದಿ ಗಾನಬಂ | ಬರುಹಿಚಕ೦ಗ೦ ಕಡಗ ಕುಚಗಳಿಲ್ಲ ; ವರತಟಕ ವನಗಳ ನಿಜಾನಾಂಗದವಂಗಕಳರಾಜಕುಕಪಾಠವ .. ಉರಗಮಂ ವಿಲಸತ್ತ, ವಾಣಿ: ವೆಣಿ ವರಕವಳಯೋಳ್ಳಣಿಯಸವರುವವರದಿ: , ಸರಸಿರುಹಕತಕಿಯು ಮುಖಗಳ ನಖಗಳ ಜಟಿನಸಿಯುತವರು j೭: ಎರಳ ಪುತಾ೨ ವೆಲನಳೆಪು- ಪಳಸನಿಗೆ ; ಕುಂಕಟರೀಸುವತಿಯರ ವದನವಿ'ಯಸ . ಕರಬಿಂಬದೊಳ್ಳಲಭಿಸುವು ಕೈವಾಂಜನಸುಭ್ರಮರಚಂಪೋದ್ದ ಮಂ | ಕುರುವಿಂವಹಿರದರ್ಪಣದೊಳುವ ವಿಧ ! ಸ್ವರಚತುರ್ವರನ ಕೈಗೆ ಬಗೆಯಿಂದ ಸಿ ! ಬೆಂಗಾಂತು ಚಿತ್ರಮಣ ನೋಡುವ ನಜನಸ್ತೋಮವಾರಾಮರಥದಿ : ಜ .