ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


|| || ಗೋವಿಂದಕವಿ ವಿರಚಿತ ನಂದಿವಾಹಾತ್ಮ E | ವರ್ಧಿಕ ಪಟ್ಟ . | ೨ನರಸುತಾವಾಕ್ಸಿಕಾಲಾಪತಿ ಶಿವಾ ಕಾನಕಲತಾಗಸರಿಜಾತಕಡಕಟ್ಟು" ತಾನದಿ ಪರ್ವಶ್ರೀಲಲಿತನು ದಾನವರಹರನುನೋತಾ ಪರ್ಬ ! ಮೇನಾತ್ಮಜಾತಾವಿಕಭ್ರಮರದಿಂದಂ ಧ : ವಾನಿಯ ಸವಿಸತರವಾದ ವರದವನ ದ್ಯಾನದೊಳ್ ಕ್ರಿಡಿಸುವ ನಂದೀಶಚೈತ್ರನೆಗೆ ನಮಗಿಷ್ಟಾರ್ಥನಂ * ಉಪ್ಪ ಕರರತಿಧನಂಜಯನೇತ್ರ ವೈಧಾತ್ರ ಜೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಾಮರಚಯಸೂತ್ರಸತ್ತಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಸತಷಣಿವಿಧವಿತಗಾತ್ರ ಸುಡುತ್ರ ಗೊತ್ರಸುತ್ರಿ-ಕಳತ್ರ : ಕೃಷ್ಣಸುತನನವೀತಿಹೋತ್ರ (ಸಿವಿತ್ರ ಭುನ : ತಪ್ಪಾರಹಿತ ವಿನ್ಯಸತ್ರ ಸುಸವಿತ್ರ ನ ರ್ಧಿಷ್ಟು ಸರಿತರಿಕ್ಷ, ವೃಷಪತ್ರ ಸಂಪಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸು ಸತತ ೨ ಪಟ್ಟಾಸುರಾಸಕಾರಣ ಗಣನತ ತ್ರಿವತ' ರಾಡ್ಡವತರಂಗಿಣಿವಿದ್ದ ತಮಸ್ತಕ ದೇವ ರಾಡ್ಡ ಸಿತಾರ್ಚಿತಾವಯವ ಯುವಕದಂತಿತವದನಾ ಸಪ್ರಕಾಶ : ರುಡ್ಡದವಿಪೂರ ಪಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವಿ ವೈದ್ಯೋಗಿಭೂಷ ನಿತ್ಯಾನವನದ ಸುಧಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಲಿತ್ತ ಮಂಗ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕುಡು ಮತಿಯನು | >

  • 5.

ಎ -c