ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ
೧೩೧
 

ಶಬ್ದಕೋಶ


[ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವತಾರವನ್ನೂ ಎರಡನೆಯದು ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.]

ಅಗುಂದಲೆ 1 ೧೬ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು
ದೇಹ ಅಗುತ್ 2 ೧೧ ಅಗೆ ತೋಡು
ಅಗೆವೊಯ್ 4 ೪ ಚಿಗುರು
ಅಗ್ಗ , 3 ೬೮ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಅಡಗು 1 ೩೭ ಮಾಂಸ ಅಗ್ಗಳ 4 ೪೨ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಅಡರ್‌ 2 ೫೫ ತಾಗು, ಅಗ್ಗಳಿಕೆ 4 ೮೭ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಮೇಲೇರು

ಅಘ 1 ೬೭ ಪಾಪ
ಅಡಸು 3 ೧೨ ಸೇರು, ಮುತ್ತಿ ಅಂಕುರಿಸು 2 ೨೦ ಮೊಳಕೆಬರು
ಅಂಗಚ್ಛವಿ 3 ೩೬ ದೇಹಕಾಂತಿ
ಅಡಿವಂತಿಕೆ 1 ೩.೭ ಕೆಳಮಂಚ ಅಂಗಜಾತ 2 ೪ ಕಾಮ
ಅಡಿಸು ; ೫೦ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸು" ಅಂಗಿ 4 ೧೭ . ಅಂಗಗಳು
ವನು, ದೇಹಿ
ಅಡು | ೫೪ ಬೇಯಿಸು ಅಡೆಯೊತ್ತು 4 ೨೨ ಬಲವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ 1 $೫ ಆಶ್ಚರ್ಯ
ಭದ್ರಪಡಿಸು ಅಚ್ಚಿ 4 ೧೫ ಕಣ್ಣು, ಅಕ್ಷೆ] ಅಣಂ 4 ೩೨ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಜಗರ್ಭಿಣಿ 3 ೫೫ ಬಸಿರಾದ ಆಡು
ಅಣಕ ೨ ೬೮ ಸೋಗು ಅಜ ಪೋತ 3 ೬೧ ಆಡಿನ ಮರಿ
ಅಣುವ್ರತ 4 ೩೨ ಕಳವು, ಕೊಲೆ ಅಜರಜಸಿ 3 ೫೯ ಆಡಿನ ರಜಸ್ಸಿ
ನಲ್ಲಿ
ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಮಾಡದ ವ್ರತ ಅಜೆ3 ೫೪ ಹೆಣ್ಣಾಡು
ಅಣು 1 ೨೦ ಸಾಹಸ, ಅಂಚೆ 3 ೯ ಹಂಸೆ
ಹೆಣ್ಣು ಹಂಸ
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು | ಅದಟ 1 ೧೫ ವೀರಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಟ್ಟಿಸು: 3 ೭೦ ಕಳುಹಿಸು
ಆಧರ 3 ೮ ತುಟಿ ಅಡಕು 3 ೧೫ ರಾಶಿ ಹಾಕು,ಬಿಸಾಡು