ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CHAPTER THIRD. O, VERBS. VERBS in the Caroátaca language, whether possessing an intransitive, or a transitive meaning, are conjugated by adding to their roots, (which are generally the same as the second person singular of the imperative,) in three of the tensen, certain affixes expressive of time; and to these, the alixes denoting persons being attached, the inflection is complete, Carnataca verbs possess four moods and four tenses ; the moods are, the infinitive, the affirmative, the imperative, and the negative; tbe tenses are, three of the second mood, and one of the last. In addition to these moods and tenses, there are three indeclinable words of very extensive use, derived from the roots, which, from their signification, may not unaptly be termed affirmative and negative gerunds. There are also four participles, three of which possess ap affirmative meaning, and one a negative. The roots in the modern dialect always terminate io evo, na, or, er, a, S or Ev; and in the ancient, in the following vowel and consonants also, viz. ers, mo, S, 25,8, 05, 25, o uod The affixes denoting time are, in the modern dialect, er . for the present, a for the past, and era for the future. In the ancient dialect, the affixes for present, past, and future, are av, 5, and J. The affixes denoting persons in the modern dialect, are as follows : Present.. 53, 92, ngor Swi, 80,6ood, ww2.evo 848, and 02. Puso..., , zor , nga, um, em, emo, gas, and ez. Digitized by Google