ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

- - SAİNSTACA LANGUAGE. KIMBLR . EXAMPLES. .. Intransitive Root... Live. INFINITIVE MOOD. Modera fora, Licient for బాళ....................... ..బాళ....... ............ బ్కా లు....................బాళల్................... to live. బాళల, ................ బాళం ............. AFFIRMATIVE MOOD: PRESENT TENSE. SINGULAR, | బాపతే............. బాళ వెన్............... I live. 2 బాళు ్య or బాళు యబ్బా య్ .......... thou livest. . . . (బాలురా....... ........ ఆ బాలురా? .......... ............ She, she, or it lives. . " - (బాలు ............. న ప .......... FLURAL: TET 1 బాళు శ్రీ..............బాళ పేను.............ve live. ... . 2 బాళు , రి ............ వాళ్ళ పిర్.............. ... live, (బాకరా ..............యుళ పర్.............. they (i. end ja) lice. (బాల రవి.............. బాపు పువు............they (n.) live. PAST TENSE, SINGULAR. . . 1 బాళిదను.............. బా?................I lized. ఆ బాళిది or బా ...... బాయ్ ............hou lipediat. ............thou livedst. Digitized by Google