ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNÁTACA LANGUAGE 89 89 బాళియా........ 3 (బాళియాలు..... .......... She, ahe, or it, will live. (బాలలు................ PLOBAL. | ' బాలయ్యను.... ...........we will live, 2 బాణం ........... .....................................ye will live, (బా ళి యారు ......................................................they (m. and f.) will live. బాళియాను ........... .........................they (n.) will live. IMPERATIVE MOOD. PLURAL SINGOLAL live. | నానుబాళం or బాళవి, బ్యాం.............. me live. ? బాలు.................బాల్, బాళం బాలు ...live thou. అవన్సు 3 / అవు బాళ లంబారువడు, బాళిం: బాప్పదు }let him, her, or it, అదు . | నాగ బాగం or బాభవ, బా........... us live. 2 బాళి or బాల ............ . or బాయలు.lve ye. అవరుబాళలం: బాలువదు.. బాళిబా Let them (m. and fa) live. 3 అవు... M or బాప్ప దు | let them (n. ) live. PLURAL. NEGATIVE MOOD. AORIST. SINGULAR. .. I do not, did not, or will not, live, 2 బా? .........బాళ య్.... thou dost not, didst not, or will not, lions Digitized by Google