ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 11 AFFIRMATIVE MOOD. PRESENT TENSE, SINGUI.AR. | పూడుంని ........... మాడిదపిన ............. I do. కి పూకుర్తి సూడు క్రియ పూడిదపయ్...... Liou dust. మాడుగాని.............పూడిద పం..... 3 మాసం ?............ మాగిదప ............. Te, sit, or it, clors. మాచుర్త. ............ పూడిదపులు.......... 1 మాడుర్యేవి............. మాడిదపివు.............we do. 2 మాసుత్తింది............... మాడిద పిర్ ...............ye do, (మాడుగా..... ....... పూడిడపర్ ..............they ( 11. and J.) do. - (మాడు రవి.............. మాడిద పువు.......... tley (n. ) do. PLURAL. PAST TENSE. SINGULAR. 1 మార్చి ను ................ మాడిచిన్................. 1 did. 2 మాడిది or మాది చి....మాదిదయ్ ........ ....thou didst. మాదిడను .............. మాడిద................. 3 (మాడిదలను............. మాడిద.............. She, she, or it, did. మాదిరు ............... మాడిదుడు........ PLURAL. 1 మాదిచివు .............. .... 2 మాడిదిరి.................. మాడిదిర్ ..................ye did. (మాడిదరు ................ చూడిదర్................ they (m. and f.) did. (మాడిదవు ............... మాడిదువు..............they (1.) did. దుడు.................. . ........we did. . . . FUTURE TENSE. SINGULAR, . | మాడు విను............... మాడుపిన్ ................. will do, 2 మాడువి or మాడుపి మాడువయ్ ............thou will do. . Digitized by Google