ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 95 PLURAL i nayasa............nyama............ we descend. nagatoasa ...... 795 &..........ye descend. nay at 8............raya ................they (m. and S.) descend. Ingy awa 3.........maya ay ............they (n.) descend. UND! PAST TENSE. SINGULAR. i nya ............... yes................ I descended. 2 maçon or may.........rzydat ................thou descendedsi, R A ....................co ................ . 3 nayo.................raya................ She, she, or it, descended. Lagawes...............ngo au w ........... PLURAL. inyo............. raya............. te descended. 2 sayao ................. 995................. ye descended. inyo 6 ........... ..... nya .................they(m.and f.) descended, s ayas.............cay cay .... ... .. o-they (n.) descended. FUTURE TENSE. SINGULAR. I nyawa mo.... .....raya............... I will descend. 2 nyawoorryawanyaat ............thou wilt descend. rinayawa wu..............nyo................, 3 zyawau............ ya es............. She, she, or it, will descend. Ingyawa tw.........rzyw........... PLORAL. I nyarvah ............my day ............... -• ce will descend. 2 zawoo ..............ngyas.....................ye will descend. puvad..............gy a ....................they (m. and f.) will delugaw ........... ..............tkey (n.) will desceud. scend. Digitized by Google