ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE, 101 NEGATIVE. Aorist.... ne at 3.............. das .............. not haring said. PARTICIPLES. Present....aawab............ ..........that says. Past....... ........................na .....................that said. Future....neata................ma ...................that will say, NEGATIVE. Aorist.....maar ...... waar ..... that does not, did not, or will not, say. Or IRREGULAR VERBS. The irregular verbs in Carnáțaca, are not very numerous. The irregularity is in general found in the past tense, in the second form of the future, and in the past gerund and participle. It arises from the affixes of time being omitted in the tenses ; and, in the gerund and participle, from the final aslixes being changed. In both cases the final syllable of the root suffers elision, and another syllable is substituted. A few verbs also are irregular in the imperative mood; two in the negative mood, negative gerund and participle; and one or two in the present, and first form of the future tense of the affirmative. The roots JK, laugh, W. exceed, wo break into, er to throw, and ww delight, are irregular in their inflections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle; as no ou he laughed, Now he will laugh, no having laughed, at that luxghed. " The roots Boot become, and (5357go, are irregular in their inflections in the past tense, in the second form of the future, and in the past participle ; as two du he became, evoanew it became, Erwcow he will become, ewoo that became. The roots కొండు give, బి డు leave, అజcook, new place, సము plant, పేరు suffer, గుడు burn, cvr dress, చెడు spoil, మడు strengtlien, తా ము Digitized by Google