ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

106 . GRAMMAR OF THE he swelled, w odaw he will swell, wdau swell thou, we having swoln, wjo that swelled; in the other teases and parts of the verb they are inflected like verbs of the second conjugatioo. The roots of give, and ñto die, are irregular in their inflections in the past tense, in the second form of the future, in the second person singular of the imperative, in the past gerund, and in the past participle; as ng Sau he gave, nocrat he will give, trav give thou, ngay, having given, that gave; in the other tenses and parts of the verb they are inflected like verbs of the second conjugation. The'roots ar vathe, 8; stcu, and nodz pain, are irregular in their inflections in the past tense, in the second form of the future, in the second person singular of the imperative, in the past gerund, and in the past participle; as ao on he bathed, Wowon't he will batre, 20; a bathe thou; apo ww having bathed, ao a that bathed; in the other tenses and parts of the verb they are infected like verbs of the second conjugation. O: DEFECTIVE VERBS. There are a few defective verbs in the modern Carnataca language; for all of which, with the exception of the first, corresponding words are to be found in the ancient dialect. The first that is to be mentioned is, the verb signifying tu can, which is conjugated as follows: AFFIRMATIVE MOOD. PRESENT AND FUTURE. SINGULAR. I wodwill ........I can. - 2 evol or Evo.............thou canst. peboda........... 3 fevodo........... ..... She, she, or it, can. lewowww......... HTTEILEIRI Digitized by Google