ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

146 A GRAMMAR OF THE ...........a wood. .........a history. ......... the deity so called. 37 .....................76765...................a bangle, 483......................e dãato. ................ aw...........- a kind of drum. o po..................... F Batu... ves.................. de ................... a road. w zo ............ ....J-Wo .................a clever man. won................WO HOS...............the act of tying. Foto ..................... are aw...............a snake. gro......................... atos aos .............. the forehead. Eo qu.................NOWU ............ the deity so called. as aute ................. ...... .......a hubit. a9987........................ aw..............a kind of lyre. Euro .............evo a muu.............a row. asét......................@apar............ lamp. SVT.................Na Natu..............A palanquin. Wa... ......(ja som...... ....a village. S............... he ...... .....the moon. is a ............... M.................sin. G ............... ............the deity so called. LO VOX............ O Nox ...........the act of embracing. e tyre......... ............heaven. dago...............ebayo...........a kind of medical drugi por ........... ......................a plank. RULE 2d. Sanscrit nouns containing compound consonants, are also sometimes corrupted by the addition of the vowels U, 3, or or, between the consonants, as rzo Digitized by Digitized by Google