ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

- 166 A GRANNAR OP THL , they refer; as అవ సుయావ సు who is he? ఆవకుడవస who is she? ed Dosa Du who are they? ewean d which is it? Saada ..which are they? OF VERBS. A verb must always agree with it's none inative in person, number, and gender; as రామను రావణసస్నుజయిసీడను Rāma conquered Rāvana ; అ o Wongau R aughtesa Suithe queen saw her son ; Joey p ardo to the kings killed tireir enemies; Evolwbe, the elephant cane; ఆదిశి సనీర న్నుగడదపు the horses drunk water ; రామనండవా catus ayagés ráli was killed by Ráma; - Todima, dao neos త్రలు Droupadi was protected by Trishna ; అర సెనిండజన రురక్షి సల్పు మీరు the people were protected by the king ; నిన్నింది పు స్తం వుబి యల్ప మీరు this book was veritten by you ; అవ నింధ్య రాగ దగక్యూదల్పుట్టివు these papers were read by himn. The active verb always governs an accusative case which comes before it, but neuters do not require an accusative; as అర సుమం లొయన్నున్యా డిదను the king saw the minister. A few of the active verbs carry transition upon two different objects, which are put in the accusative case; as w210, MOMON సుళూమియన్నుటిడిదను the bramin begged the king for a piece of land; nzgaurasos azotomat the cowherd milked the cow. Causal verbs are formed both from neuter and active verbs. When neuter : verbs are rendered causal, they become active verbs, and govern an accusative case; as యజ్ఞడక్షసుడకవ డ న సుమలగిసీడ సు Yagnadatta caused Leradatta to lie down. If Yagnadatta is prevailed upon by another to cause Dévadatta to lie down, then the nominative of the verb in the active form must be put in the instrumental case ; as a bha e matendãodesta Digitized by Google