ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

174 4 GRAMMAR OF TÉL Besides this, when the subjunctive mood is used in an atfirmative sense, either in the present or past tense, the word of which is composed of the past participle man, from the root nyou, and the subjunctive particle 8, is added to a present or past gerund; as Jonavom av o if I am doing; asas avonai 8 if ye had done ; &c. And if the tense be required to be particularly restricted, it may be casily done by mentioning the particular time; as నీ సునిన్ని, శిదశియవ సుబరువను if thou didst call him yesterday, he will come; JJ 3X 573 Bat I wodos if I give him now, he will eat ; no 3 600 y 68 at W7 Yatat if thou wilt tell him to-morrow, he will hear it. If a subjunctive mood be required of a negative signification, the word ng a> or so , which is composed of the past participle Dosa, from the root boast, and the subjunctive particle 8, is added to a negatire gerund, and is indefinite with respect to time; thus నీనుని నిశబ్రి శీర్యా గ దిద్దశి if thou hadst not gone yesterday to the cutcherry ; CD Øst wrong if she do not come now; wa tunafid if they do not give to-morrow. Moods corresponding with the potential mood in English, are formed by the addition of certain defective verbs as auxiliaries to the infinitive of another verb terminatiog in 89. The defective verbs Evo and evoo are, however, always added to the iofinitive terminating ia Qu. The defective rerbs evol and way, and their negatives evoo and e wu, are used to denote ability and inability. They have the personal affixes only, and are the same for all the tenses ; but when the verb w is used after a noun, it then signifies knowledge ; as JJJJNawowo buwan I know thut news; J ohaus way I know kim; dovanoce I do not know that. Digitized by Google