ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 179 NEGATIVE SINGULAR. PLURAL, ......................we may not.go. 1 నానుంద్యా గ కూడదు........................I may not goo. ? నీనుణ్యాగ కూడదు..... .......thou mayest not go. అవనుంద్యా గ కూడదు.......................e may not go, 3 (అవ్యసుణ్యా గ కూడదు......................She may not go. అదుద్యా గ కూడదు .........................t may not go. PLURAL. 1 నావుణ్యాగూడదు.... ? నీవుర్యాగ కూడదు .. . ' (అవరు. రా గ కూడదు........................hey (n. and f.) may not go. అవుంద్యా గ కూడదు...........................hey (n. ) may not go. The defective verb or wo is used as an auxiliary to denote fitness or propriety, and is equivalent to the English auxiliary verb ought. This verb has no restriction as to time; nor has it a negative form. This defect is supplied by the defective rerb కూడదు ; thus : ...............ye may not go. Ima.. AFFIRMATIVE, SINGULAR. .......... I ought to write. | నానుబశియగు ... 2 నీను బి యతం .......................thou oughtest to write. అవ సుబశియ రం.....................e ought to write. 3 అవసుబశియరశం ..........................ke ouglat to write. అదుబశీయ రుద్దు. ...................t ought to write. PLURAL. ............we ought to write. 1 నావుబ శియరళ్ళం.......... 2 నీవుబశయ కళ్ళద్దు................................omght to write. .

Digitized by Google