ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNÁTACA LANGUAGE. 185 When the present gerund is twice repeated, it denotes the gradual progress of an action, or the continuance of it ; thus అవసునుంగు ర్యా గు శ్రాయం రాత్రి డూపెట్టగాళి ముట్టువసు by continuing to go slowly, he will reach that city to-night ; ఈ షి నిమ్మ గబళుళ ప్రయాసవానాణj డియాదశిఓదుర్గాయాదురాసు ల వాద్యరు this language appears to you very difficult now, but by your continuing to read, it will become easy ; ఇరు యిరుత్థాయవ స స డిశినిమగిళింది tు you will learn his conduct by degrees.. When various minor actions of others are represented as contemporaneoas with the chief action performed by the principal person mentioned in the sendence, a number of infinitives terminating in C are placed before the verb de noting the main action, and sometimes the past gerund von is also added to the infaitives; as అంశా పట్ట ణదల్ల రాష్ట్ర ససి నిగడ దు:ఖ సలువాసర స్వినిగస సంత్యాక్షనలు 9వ రెగను రామజయవస్ను ప్రాధిసెలు శ్రీ రామ సుదుజ సనాద రావణాసస్నుసయరిసదసు or లంగా పట్టణ ధల్లిరాక్ష స నిగుడుః బ సెలా? వా సర సినిగళు సంత్యా షి సలా చివరిగస రామజయవన్ను ప్రాథిం సే లాగి శ్రీ రామ ను డు జననా దరావణసన్ను సంతరిసిదను whilst the forces of the Rācshasas were grieve ing in the city of lanca, whilst the forces of the Vánarás were rejoicing, and whilst the Dépás were praying for the victory of Ráma, Rama killed the wicked Ravana. In some places the repetition of the same word gives a peculiar meaning, according to the mode in which it is used ; and this often occurs both in speaking and writiog ; thus the repetition of a noun, and sometimes with the addition of కూగి, expresses excess in degree, quality, and quantity, and abundance, and also sometimes denotes each ; the repetition of an adjective expresses excess in degree and quality; of a verb of the affirmative mood, contempt and ironical Pices Digitized by Google