ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

2 APPENDIX. 10 ........................దిని.............................17 M........................దినింటు................... ....................... .................... ......................... ఇప్పడు............................ ................... ప్పతాం ..................... ............. .............ఇష్పత్తిర.................. అని........................ఇప్పడుమూరు................. ....................... ప్పతున్నాయి............... -ఆ.......... ....... ప్ప..................... - .......................అ ప్పతారు......... ... ఇప్పుడిలు..... ....................... ప్ప ం ................... ......................ప్పతాంతం................. ........................ మూవ............................ ఆం........................ నాలు .............................. 2.......................... ఐ వత్తు...... ఓం......................... అరవరు. ............................ అప్పట్లు.......... ............ .....................ఎంబత్తు........................... ......................... తాంబ......................... 90.......................నూరు.................................. 100 ........................ సూరాండు....................... 101 10 ..................... మారడు................. - ALO - ......... ........ Digitized by Google