ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

APPENDII. 1 ............................. ....... .....1 1 1 1 The measure Fox is subdivided into smaller measures by fours, and marked as follows: foya................ into four. ...WY wy......................into four..............von vom.............into four.......stog og tao. ...into four............9ag or It is here to be observed that in Carnáțaca accounts of grain, the chandagas, colagas, mánas, and gidnas, are expressed by placing the integers; and the panchacás, ballas, and soligas, by perpendicular lines, as hereunder exhibited. The letter a denotes chandaga; and the mark en is prefixed to express colagas. The blauk places are marked by ciphers, as in other accounts. .C. P. C. B. M. S. G. ...... ............ 1 1 1 1 1 1 1 3 911_01_311_ ............... .............2 2 % 2 2 2 ၃။ TIMI••• ...........3 3 3 3 3 3 3 Yerooo.................... 4 0 0 0 0 0 0 22100000............. .5 1 0 0 0 0 0 2 100000..... ......................5 i 0 0:00 22191000...................... ...............5 1 1 1 0 0 0 92.161900.............. .5 1 1 1 1 0 0 2 16010010......... ..5 1 1 1 1 10 9) _911_011_...., .........6 2 2 2 2 2 2 en 0000................... ........0 0 0 0 0 0 2 en ooo1l_......... ....... 0 0 0 0 2 2 en ooille 0 0 0 3 3 3 enolli . ..O 0 0 3 3 3 3 erana...... .............. 0 1 1 1 1 1 DO1_911_211_9 ........................... .. ......0 1 2 2 2 2 2 Depillogiloille ......... 3 3 3 3 3 3 3 Digitized by Google