ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

14 APPENDIX. పంగుని . Some people, according to the Famulian mode, class their months according to the solar system, and their names are as follows : బిరి అర్పి చేయాలి శా - లూని మగళి లూరి లూవణి ప్రజా A day of 24 English hours is, by the Hindus, divided into 60 Indian hours, each of which is equal to 24 minutes; and 7 ఫ లి?, or three English houri, make one జ మవు. The days of the week take their names from the planets, as follows: అందిర్భవార, భానువార , or రవివారు..........................Sunday. స్యామ నార, ఇందువార, or చంద్ర వారు.....................Monday. మంగళవార, సుజవార, అంగారకవార, or శ్రామ వారు .....Tuesday. బుధ వార, or సౌమ్మవారు...................................... Wednesday, గురువార, or బృహస్పతివా.................. ................. Thursday కళ వార, మగువార, or కాగవవారు.....................Friday, అనివార, స్థిరవార, or మండవా.............. .... .....................Saturday: The following is a list of the principal points of the compass, over each of which a particular genius is supposed to preside, according to the notions of the Hindus. బడుగ............ North vది .............The genius of riches: |

  • Digitized by Google.