ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

20 A GRAMMAR OF THE EXAMPLN. . "ITE patnagawa Rama! come hither; Borcangang gw brother ! come hither ; అరురుఅవ సుబరళ రుంట్టె ను alas! he is very wicked ; అవ ని అూపున కవన్నా దిద ను he read that book ; అవనూణల్ల neither is he ; క్యూఎందుళాల గిరు the fourt cried ci. When a word ending in a vowel and imitating any sound or action, or when a word quoted from any author and ending in a vowel, is followed by a word commencing with a vowel, the words may either be joined together, or they may be left separate. EXAMPLES. Ku Bo to w domu to co robo w or Tite Kuwdow having said “Gudugudu ;" fp.dow, fogodow.or fossido Whaving said "' who is the donor?" But when a word ending in es and expressive of any sound or action, is followed by a word commencing with a vowel, they are joined together, either by cutting off the final vowel of the antecedent, or by the insertion of a ; er they may be left separate. EXAMPLES పళపళ పందు పళపళిందు or పళ పళయందు or పళపళందు having said “ Palapala ;” avoooo edozuoty távoor 540 దుణ్యిడను or మాం రక్ష రక్షయందుడి ద మం? మాం రక్ష రక్ష ఎం wiposo a mulhe said " protect me! protect me !" RULE 4th. When a word terminating in 0 is followed by a word commencing with a vowel, they may be joined together by changing the final o into 5, or they may be left separate. Digitized by Digitized by Google