ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

SINGULAR NUMBER. . A. జయమ్ము , CARNĀTACA LANGUAGE. I. పరియరింద ............ గురి యరి ...............by Haris. D. కరియరి?...............ఈ రియః ................to Haris. Ab, దరియరవి సియిందపగియరగణిం ......from Haris. G. మరియరు ................. కరియరు..................of Haris. L. దరియరల్ల............. కరియర్యా ల్ ..........in Haris. గురియా..................కరియరి ..... ... ... ... " ) Haris! రియ ............... కరియరి రా.............. N. శరియు ....................శరి........................a sheepi మరియ ................. శరియం ..................a sleep. 1. శరియింది ............... శరియం ................ by a sleep. D. శరిగి, ....................మురిగి......................to a sheep. A). శరీయది సియింది.......శు రియం .........from a sheep. G. శరియ ....................రియ...................of a sheep. 1. శరియల్లి. .................గు రియాల్ ............... in a sheep. ................. ................. రియ......................గురి...... N. శుంగు .................కరిగల్..................sheep. A.సంగం... "కరిగళం A. గంగళన్ను...... ................sheep. 1. గంగణంద............. సరిగ్మం .............ly sheep. D. శరిగళిగి................శంగళి.................to sheep. Ab. జరిగళ చేసింది. సరిగళరణిం .........from sheep. G. గంగ ..................సరిగ..................f sheep. 1. సరిగళ............... రిమళ్యా ణ్........ ...im sheep. , శుంగ?....................శరిగళరు.................. శరిగ?................శరిగలం ................. sheep ! V. .... ....................మరి.................... sileep : PLURAL NUMBER, Digitized by Google