Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪುರುಷನೆಂದು ಪುರುಷನಲ್ಲವಯ್ಯಾ. ಕರೆವುತಿರ್ಪುದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಪುರುಷನೆಂದು ಕರೆವುತಿರ್ಪುದು ಜಗದವರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ; ನಾನು ಪುರುಷನಲ್ಲವಯ್ಯಾ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ : ಹೊರಗಣ ಸಾಕಾರವೆ ನೀನು
ಒಳಗಣ ನಿರಾಕಾರವೆ ನಾನು. ಹೊರಗಣ ಸಾಕಾರದ ಪುರುಷರೂಪೇ ನೀವಾಗಿ
ಒಳಗಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ತ್ರೀರೂಪೇ ನಾನಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ರಾಣಿವಾಸವಾದೆನಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.