ಪುರುಷಾಮೃಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಪರುಷವಿಪ್ಪುದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪುರುಷಾಮೃಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಪರುಷವಿಪ್ಪುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಪರುಷವ ಸೋಂಕದೆ ಪಶುವಾಗಿದೆ ನೋಡಾ. ಪುರುಷಾಮೃಗವನರಿದು ಪರುಷವ ಸಾಧನಮಾಡಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯನಾರನೂ ಕಾಣೆ. ಕಸ್ತುರಿಯ ಮೃಗ ಬಂದು ಸುಳಿಯಲು ಪುರುಷಾಮೃಗವಳಿದು
ಪರುಷಸಾಧನವಾಗಿ
ಪರಾಪರವಾದುದೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.