ಪೂಜೆಯಾಯಿತ್ತದೇನೊ ? ಪೂಜೆಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪೂಜೆಯಾಯಿತ್ತದೇನೊ
?
ಪೂಜೆಯ
ಮೇಲೆ
ಸಿಂಹಾಸನವಿದೇನೊ
?
ಧೂಪ
ದೀಪ
ನಿವಾಳಿ
ಇದೇನೊ
?
ತಳದಲ್ಲಿ
ಜ್ಯೋತಿ
ಮೇಲೆ
ಪ್ರಣತೆ
!
ಕಳಸದ
ಮೇಲಣ
ನೆಲಗಟ್ಟು
ಕಂಡು
ನೋಡಿ
ಬೆರಗಾದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
!