Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪೂರಾಯ ಗಾಯ ತಾಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಪೂರಾಯ ಗಾಯ ತಾಗಿ ನೊಂದೆನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ
ಇದ್ದೆನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ
ಸತ್ತೆನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ
ಕಾಯ ಪಲ್ಲಟವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾಗಿ.