ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪೃಥ್ವಿಯ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ಅಪ್ಪುವಿನ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ತೇಜದ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ವಾಯುವಿನ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ಆಕಾಶದ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ಚಂದ್ರ
ಸೂರ್ಯರ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ಆತ್ಮನ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ
ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ
ಭಕ್ತರೆಂದು
ಲಿಂಗವ
ಪೂಜಿಸುವವರ
ಕಂಡು
ಬೆರಗಾದೆನು
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.