ಪೃಥ್ವ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಂಗು ಇದಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪೃಥ್ವ್ಯಾದಿ
ಪಂಚಭೂತಂಗು
ಇದಕ್ಕೆ
ವಿವರ:
ಅಸ್ಥಿ
ಚರ್ಮ
ಮಾಂಸ
ರೋಮ
ಮಜ್ಜೆ
ಇವೈದು
ಪೃಥ್ವಿಯ
ಅಂಶ.
ಶುಕ್ಲ
ಶೋಣಿತ
ಶ್ಲೇಷ್ಮ
ಪಿತ್ತ
ರಕ್ತ
ಇವೈದು
ಅಪ್ಪುವಿನ
ಅಂಶ.
ಹಸಿವು
ತೃಷೆ
ನಿದ್ರೆ
ಆಲಸ್ಯ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ
ಇವೈದು
ಅಗ್ನಿಯ
ಅಂಶ.
ಹವುದು
ಕುಳ್ಳಿರುವುದು
ಏಳುವುದು
ಮೈಮುರಿವುದು
ನಡೆವುದು

ಐದು
ವಾಯುವಿನ
ಅಂಶ.
ಡಂಬು
ಪ್ರಕಟ
ಪ್ರಪಂಚು
ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯ
ಆನಂದ
ಇವೈದು
ಆಕಾಶದ
ಅಂಶ.
ಇಂತೀ
ಅಂಗ
ಶುದ್ಧಂಗಳ
ಬಿಟ್ಟು
ಲಿಂಗಾಂಗವ
ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ
ಶರಣನೆನಿಸುವನು