ಪ್ರಣವಾರೂಢನು, ಪ್ರಣವಪ್ರಕೃತಿಸಂಜ್ಞನು, ಪ್ರಣವಸಂಗಸಮರಸ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಪ್ರಣವಾರೂಢನು
ಪ್ರಣವಪ್ರಕೃತಿಸಂಜ್ಞನು
ಪ್ರಣವಸಂಗಸಮರಸ
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರು.