ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಎಂಬಿರಿ, ಪ್ರಾಣವೆಲ್ಲಿರ್ಪುದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಎಂಬಿರಿ
ಪ್ರಾಣವೆಲ್ಲಿರ್ಪುದು ? ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಭೇದವ ಬಲ್ಲಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೆ. ಕಾಯಶೂನ್ಯ
ಲಿಂಗ
ಪ್ರಾಣಶೂನ್ಯ
ಶರಣ. ಕಾಯವಳಿದು ಸಮಾಧಿಯೊ ? ಕಾಯವಳಿಯದೆ ಸಮಾಧಿಯೊ ? ಬಲ್ಲಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೆ. ಕಾಯ ವಾಯವಾಗದೆ ಸಮಾಧಿಯಂತುವ ಬಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣನು.