ಫಲವ ಸಲಿಸುವನ್ನಬರ ಬಿತ್ತು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಫಲವ ಸಲಿಸುವನ್ನಬರ ಬಿತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಉಭಯವು ಇರಬೇಕು. ಸಾರವ ಸಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗರಿಯಬೇಕು
ಎಲೆ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯಗಳೆ.