ಬಂದೆಹೆನೆಂದು ಬಾರದೆ ಇದ್ದಡೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಬಂದೆಹೆನೆಂದು ಬಾರದೆ ಇದ್ದಡೆ
ಬಟ್ಟೆಗಳ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನಯ್ಯಾ. ಇನ್ನಾರನಟ್ಟುವೆ
ಇನ್ನಾರನಟ್ಟುವೆ
ಇನ್ನಾರ ಪಾದವ ಹಿಡಿವೆನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಬಾರದಿದ್ದಡೆ ಅಟ್ಟುವೆನೆನ್ನ ಪ್ರಾಣವನು.