Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ತಿಳಿದಡೇನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ತಿಳಿದಡೇನು ಸಲ್ಲದ ಹೊನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದ್ದಡೇನು ಆಕಾಶದ ಮಾವಿನ ಫಲವೆಂದಡೇನು ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ
ಮೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಡೇನು
ಎಂತಾದಡೇನು 122