Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಬತ್ತೀಸಾಯುಧದಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದಡೇನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಬತ್ತೀಸಾಯುಧದಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದಡೇನು ಹಗೆಯ ಕೊಲುವಡೆ
ಒಂದಲಗು ಸಾಲದೆ ಲಿಂಗವ ಗೆಲುವಡೆ
`ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗವತಿಯೆಂಬಲಗು ಸಾಲದೆ ಎನಗೆ ನಿನಗೆ ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ಅಲಗು ಸಾಲದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.