Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಬರಿಯ ಬೋಳುಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಂಗಮವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಬರಿಯ ಬೋಳುಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಂಗಮವೆ ? ಜಡಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಂಗಮವೆ ? ವೇಷಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಂಗಮವೆ ? ಇನ್ನಾವುದು ಜಂಗಮವೆಂದಡೆ: ನಿಸ್ಸೀಮನೆ ಜಂಗಮ
ನಿಜೈಕ್ಯನೆ ಜಂಗಮ ಇಂಥ ಜಂಗಮದ ಸುಳುಹ ಕಾಣದೆ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ತಾನೆ ಜಂಗಮವಾದ