Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಬಲ್ಲನಿತ ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ, ಅರಿಯದುದನೆಂತು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಬಲ್ಲನಿತ ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ
ಅರಿಯದುದನೆಂತು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ? ಅರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆ ? ಅರಿಯದುದನಾರಿಗೂ ಅರಿಯಬಾರದು ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿಯದಡೆರಡು
ಅರಿದೊಡೊಂದೇ