ಬಸುರೆ ಬಾಯಾಗಿ, ಬಾಯಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಬಸುರೆ ಬಾಯಾಗಿ
ಬಾಯಿ ಬಸುರಾಗಿಪ್ಪುದ ತೊಡೆದ
ಕಣ್ಣೆ ತಲೆಯಾಗಿ
ತಲೆಯೆ ಕಣ್ಣಾಗಿರಿಸಿದ
ಕಾಲೆ ಕೈಯಾಗಿ
ಕೈಯೆ ಕಾಲಾಗಿ ನಡೆಸಿದ
ನೆಳಲನುಟ್ಟು ಸೀರೆಯನೆನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕೊಟ್ಟನು
ಮಥನವಿಲ್ಲದ ಸಂಗಸುಖವನೆನಗೆ ತೋರಿದನು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ಪ್ರಭುವಿನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನುತ್ತಿರ್ದೆನು.