ಬಿಂದುಮಧ್ಯಗತೋ ನಾದಃ ನಾದಮಧ್ಯಗತಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಬಿಂದುಮಧ್ಯಗತೋ
ನಾದಃ
ನಾದಮಧ್ಯಗತಾ
ಕಲಾ
ಕಲಾಮಧ್ಯಗತಂ
ಶೂನ್ಯಂ
ಶೂನ್ಯಮಧ್ಯಗತಃ
ಶಿವಃ
ಪರಾತ್ಪರಂ
ಪರಂ
ನಾಸ್ತಿ
ಪರಮಿಚ್ಛಂತಿ
[ಯೋಗಿನಃ]
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ.