ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದೊಡೆ ಏನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಚಳಿಯಾದೊಡೆ
ಏನ
ಹೊದಿಸುವರಯ್ಯಾ?
ಬಯಲು
ಬತ್ತಲೆ
ಇದ್ದಡೆ
ಏನ
ನುಡಿಸುವರಯ್ಯಾ?
ಭಕ್ತನು
ಭವಿಯಾದಡೆ
ಅದೇನನುಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?