Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಬೇರೂರಲಿದ್ದು ಬಂದ ಜಂಗಮವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಬೇರೂರಲಿದ್ದು ಬಂದ ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂದು
ಮನೆಯಲಿದ್ದ ಜಂಗಮವನುದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದಡೆ ನಾನು ಬೆಂದೆನಯ್ಯಾ. ಆನು ಬೆಂದ ಬೇಗೆಯನರಿಯೆ
ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. 411